Laenud.eu

Hüpoteeklaen

×

Laen suuremateks väljaminekuteks


Harilikult pangad ei anna väikelaenu kauemaks kui 5 aastaks. Kui auto ja suuremate püsikaupade ostmiseks laenatud raha on võimalik selle ajaga tagasi maksta, siis oma kodu või maja ostmine on märksa keerulisem, sest nõuab suuremaid summasid ja pikemat tähtaega.

Majaostuhuvilise aitab hädast välja hüpoteeklaen, mille tähtaeg võib ulatuda 25-30 aastani. Hüpoteeklaenu tagatiseks on ostetav kinnisasi/kinnisvara. Selleks võib olla maja, suvila, büroohoone jms, mille pantimise kohta tehakse märge kinnistusraamatusse. Laenud.eu pakub tagatiseta laene eraisikule. Täpsed laenutooted, mida saab iga Eesti kodanik võtta on

Hüpoteek


Dokument, millega kinnisvara panditakse, kannab nimetust hüpoteek. Hüpoteegi kohta võib öelda ka kinnisvarapantkiri. Selle dokumendi alusel võib laenuandja kinnisvara laenu katteks maha müüa, kui laenuvõtja ei suuda laenugraafikut järgida ja laenumakseid õigeaegselt tasuda.

Eestis on hüpoteeklaen veel lapsekingades, sest kuni 1994. aastani kinnisvara mõiste legaalselt puudus - majad ja maa oli küll olemas, kuid seaduste järgi ei saanud neig lugeda kinnisvaraks, sest maa kuulus riigile. Esialgus pidurdaspaarikümne aastase tähtajaga laenude andmist ka sobivate finantseerimisallikate puudus. Laenu taotlusele vastuse saamise kiirus oleneb sellest, millist laenuteenust kasutase. Kõige kiiremini saab vastuse kiirlaenu taotlusele, natukene kauem läheb autolaenu, väikelaenu ja refinantseerimislaenuga

Traditsiooniline hüpoteeklaen


Laenu tagasimakse graafiku järgi on hüpoteeklaenudel kaks liigitust. Esiteks on traditsiooniline hüpoteeklaen. Traditsiooniline hüpoteeklaen makstakse tagasi igakuiste annuiteedimaksetena, mis tagavad kustutustähtajaks laenu täieliku amortiseerimise. Teisiti öeldes on tegemist püsiintressimäära, ühesuuruste tagasimaksete ja täielikult amortiseeruva laenuga.

Kõik laenud on tagatiseta ja sobivad püsivalt Eestis elavale inimesele. Laenutingimuste vaatamiseks ja lisainfo saamiseks ava sobiv laen.

Ühekordse tagasimaksega hüpoteeklaen


Hüpoteeklaenu, mille intressi makstakse pidevalt, kuid laenu põhisumma tasutakse alles laenutähtaja lõpus, nimetatakse ühekordse tagasimaksega hüpoteeklaenuks. Nii traditsioonilise kui ka ühekordse tagasimaksega hüpoteeklaenu puudus on mõlema fikseeritud intressimäär. Asi selles, et panga laenuressurss on harilikult lühiajalisem kui 25-30 aastat, mistõttu turuintressimäära tõus võib laenuandjale probleeme tekitada.

Intressiriski vältimiseks on pangad välja töötanud ujuva intressimääraga hüpoteeklaenu, mille intressimäära korrigeeritakse intressimäära muutumise järgi. Sisuliselt kannab laenuandja sel viisil intressiriski üle laenuvõtjale. Et laenuvõtja sellega nõus oleks, on ujuva intressimääraga laenud enne esimest intressimäära korrigeerimist püsiintressimääraga laenudest mõnevõrra odavamad. Seni käsitletud hüpoteeklaenude puuduseks on, et laenu tagasimaksed ei sõltu laenuvõtja sissetuleku muutumisest. Tagasimaksete nimiväärtus on küll kogu aeg ühesuurune, kuid nende tegelik väärtus kahaneb inflatsiooni mõjul. See tähendab, et kustutusaja alguses moodustavad laenu tagasimaksed suhteliselt suurema osa kliendi sissetulekust. Et laenu on kergem tasuda, kui maksed moodustavad püsiva osa sissetulekust, on pangad töötanud välja progressiivse tagasimaksegraafikuga hüpoteeklaenu, mille puhul laenu tagasimaksed kustutuspäeva lähenedes kasvavad.

Laenud koos lisainfoga


Siit leiad laenud. Tegemist on ilma tagatiseta laenudega (välja arvatud hüpoteeklaen).

Hea ja soodsa hüpoteeklaenu kohta leiad lisainfo: Hüpoteeklaen veebilehelt.

2021 Laenud